Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Struktura spółki

Obszar bezpośredniego nadzoru Prezesa Zarządu
Pion Organizacji Pracy Spółki

Stanowisko Organizacyjno-Prezydialne

Dział Spraw Pracowniczych

Stanowisko ds. obsługi Zarządu Spółki

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

Dział Zaopatrzenia

Archiwum Zakładowe

Pion Techniczny

Dział Realizacji Projektów

Dział Dyspozytorów

Dział Urządzeń Elektrycznych

Dział Urządzeń Dźwigowych

Dział Urządzeń Sanitarnych

Dział Utrzymania

Pion Finansowy Dział Księgowości
Dział Sprawozdawczosci i Analiz
Stanowisko ds. Windykacji
Dział Prawny i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. BHP
Stanowisko ds. ochrony PPOŻ
Obszar bezpośredniego nadzoru Członka Zarządu
Pion Handlowy

Dział Marketingu

Dział Organizacji Imprez

Dział Wynajmu

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko Rzecznika Prasowego

Dział Informatyki i Telekomunikacji
Dział Ochrony i Zabezpieczeń
Pełnomocnik ds. Jakości