Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Status prawny i sytuacja finansowa spółki

Nazwa Dane
Numer KRS 0000036568
Numer REGON
014903547
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy Spółki
3.300.000 złotych
Wspólnicy
Miasto Stołeczne Warszawa
Posiadane udziały 6.600 (całość udziałów Spółki)