Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Organy spółki

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Kompetencje władz Spółki określa Akt Założycielski.

Skład Rady Nadzorczej

Tomasz Mencina Przewodniczący Rady Nadzorczej
Daniela Barska Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Pelc Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Szymczak Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki

Rafał Krzemień Prezes Zarządu
Sebastian Wierzbicki Członek Zarządu