O NAS

Kontakt
z nami

Informacja PKiN
22 656 76 00
informacja@pkin.pl

Skontaktuj się z nami


Telefony dla turystów:

Informacja PKiN
tel.: (22) 656 76 00

Ochrona PKiN
tel.: (22) 656 73 33

Obsługa parkingówtel.: (22) 656 63 49
tel.: (22) 656 64 11
fax. (22) 656 63 49
fax. (22) 656 64 11


Telefony dla klientów:

Pogotowie sanitarne
tel.: (22) 656 73 13

Dyspozytornia główna PKiN
tel.: (22) 656 63 82
tel.: (22) 656 62 69

Dyspozytornia energetyczna
tel.: (22) 656 66 81

Dyspozytornia dźwigów
tel.: (22) 656 62 82
tel.: (22) 656 73 30

Biuro napraw telefonów
tel.: (22) 656 61 21
tel.: (22) 656 60 10

Dział ochrony zabezpieczeń
tel.: (22) 656 73 33
fax. (22) 656 65 73

 

Dział urządzeń elektrycznych
tel.: (22) 656 61 25
fax. (22) 656 61 14

Dział urządzeń dźwigowych
tel.: (22) 656 61 80
fax. (22) 656 61 80

Dział informatyki i łączności
tel.: (22) 656 61 31
fax. (22) 656 62 73

Dział zaopatrzenia
tel.: (22) 656 76 61
fax. (22) 656 71 69

Dział prawny i zamówień publicznych
tel.:  (22) 656 62 59
fax. (22) 656 63 37

Dział księgowości
tel.: (22) 656 62 93
fax. (22) 656 60 38

Rzecznik prasowy
tel.: (22) 656 77 74
fax. 538 897 067

Dział wynajmu
tel.:  (22) 656 77 28
fax. (22) 656 63 39

Dział administracyjno-gospodarczy
tel.: (22) 656 77 57
fax. (22) 656 61 62

 

Dział realizacji projektów
tel.:  (22) 656 61 32
fax. (22) 656 61 27

Dział urządzeń sanitarnych
tel.: (22) 656 60 53
fax. (22) 656 60 53

 

Dział imprez i marketingu
tel.:  (22) 656 77 68
tel.:  (22) 656 61 41
tel.:  (22) 656 77 27, 603 923 889
tel.:  (22) 656 77 23, 609 502 445
tel.:  (22) 656 77 40, 609 501 846
tel.:  (22) 656 77 80, 609 804 673
tel.:  (22) 656 63 45, 607 916 756
tel.:  (22) 656 61 89, 609 804 687
tel.:  (22) 656 63 35, 721 231 060
tel.:  (22) 656 77 35