JAK DOJECHAĆ

Parking PKiN


Lokalizacja parkingu

Parking dla samochodów osobowych usytuowany jest wokół gmachu PKiN. Ponadto na terenie znajdują się dwie płyty autokarowe z możliwością pomieszczenia kilkudziesięciu autobusów. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego. Parkowanie odbywa się przez całą dobę także w niedziele i święta. Do dyspozycji korzystających z parkingu jest 8 kas automatycznych usytuowanych wokół Pałacu Kultury i Nauki w tym jedna w holu głównym PKiN.

Regulaminy:

Regulamin korzystania z Parkingu PKiN Szczegółowy cennik biletów parkingowych i opłat abonamentowych obowiązujący od 1 kwietnia 2018r oku

 

Wjazdy na parking:

Funkcjonują trzy wjazdy od ul. Emilii Plater: pierwszy bliżej Alej Jerozolimskich w pobliżu Muzeum Techniki); drugi przy Sali Kongresowej, trzeci bliżej ul. Świętokrzyskiej (przy Pałacu Młodzieży) oraz jeden od strony ul. Marszałkowskiej. Podczas wjazdu rogatki otwierają się po pobraniu jednorazowego biletu prakingowego lub po przyłożeniu do czytnika stałej karty.

 

Wyjazdy z parkingu:

Jeden na ul. Marszałkowską (obok dawnej trybuny); pięć na ul. E. Plater: dwa obok Muzeum Techniki (bliżej Alej Jerozolimskich), jeden obok Sali Kongresowej, dwa obok basenu Pałacu Młodzieży ( bliżej ul. Świętokrzyskiej).

 

Parkingowe kasy automatyczne – 8:

4 od strony ul. Emilii Plater (dwie przy uliczce od Sali Kongresowej do Muzeum Techniki i dwie przy drodze z Sali Kongresowej do basenu Pałacu Młodzieży), 1 przed Kinoteką, 1 przy drodze wyjazdowej na ul. Marszałkowską przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, 1 kasa przy Teatrze „Studio”oraz 1 w holu głównym PKiN. Kasa przy Teatrze Studio jest specjalnie oznakowana, ponieważ przystosowana jest do korzystania z niej przez osoby poruszające się na wózku. Podczas wyjazdu rogatki otwiera opłacony bilet parkingowy lub ważna stała karta.

 

Dział Parkingów z Biurem Obsługi Klienta

Dział Parkingów z Biurem Obsługi Klienta znajduje się na poziomie „1” Pałacu – hol windowy, przy sklepiku z pamiątkami. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 z przerwa 10.00-11.00 ( tel. 22 656 63 49,  734 211 190 ) Przez 24 godziny czynny jest Punkt Obsługi Technicznej Parkingu ( od strony ul. Marszałkowskiej, w pobliżu głównego wejścia do pałacu, obok dawnej trybuny, tel. 22 656 71 62 ).

 


 

POZOSTAŁE INFORMACJE

W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można dokonać rozmiany pieniędzy. Ponadto Biuro Obsługi Parkingów posiada w ciągłej sprzedaży okresowe karty parkingowe. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem, w którym są taryfy: ulgowa i pełnopłatna.

Taryfa ulgowa

Uprawnionymi do korzystania z tej taryfy są:

  • osoby fizyczne i prawne wynajmujące powierzchnie biurowe i użytkowe na terenie zarządzanym przez Spółkę;
  • podmioty wykonujące prace na rzecz Miasta st. Warszawy  lub Zarządu PKiN sp. z o.o. na zlecenie Zarządu PKiN sp. z o.o. przez okres wykonywania tych prac.

Opłaty ulgowe wynoszą dla:

  • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 200,- zł; 3 miesiące 500,- zł; 6 miesięcy 900,- zł; 12 miesięcy 1600,-zł.
  • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 425,- zł; 3 miesiące 1050,- zł; 6 miesięcy 1750,- zł. 12 miesięcy 2750,-zł.

Taryfa pełnopłatna

Prawo do zakupienia karty parkingowej posiada każda osoba fizyczna i prawna.

Opłaty normalne wynoszą dla:

  • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 400,- zł; 3 miesiące 1000,- zł; 6 miesięcy 1800,- zł; 12 miesięcy 3200,-zł.
  • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 850,- zł; 3 miesiące 2100,- zł; 6 miesięcy 3500,- zł; 12 miesięcy 5500,-zł.
  • Opłata za możliwość postoju na przystanku dla przewoźników linii pasażerskich (dla 1 linii za 1 miesiąc) 1500,- zł.
  • Opłata manipulacyjna za zgubienie parkingowej karty lub biletu wynosi 60 zł.
  • Opłata manipulacyjna za utraconą kartę abonamentową wynosi 90 zł.