Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Spółki „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” sp. z o.o. 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 656-76-79, Informacja PKiN – tel. 22 656-76-00,

Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej

Andrzej Bartosiewicz – e-mail: zarzad@pkin.pl